image

URL: https://www.argus-hotel-brussels.com/

Bedrijf, organisatie: HappyCulture

Hoofdkantoor :

Hotel Argus

Rue Capitaine Cespel 6, Elsene Brussel

1050 België

Telefoon +32 (0)2 514 07 70

info@argus-hotel.be

SIRET: 2.028.938.409

BTW: BE0428155327

Doel van de site: Promotie van de vestiging

Directeur van de publicatie, wettelijk verantwoordelijke: mevrouw Hélène GAUTHIER

Verantwoordelijke redactie: Mevrouw Hélène GAUTHIER

Webmaster, ontwerp, redactie, artistieke leiding: SAS WIHP

Foto's: SAS WIHP

Hosting: SAS WIHP

Voorzitter SAS WIHP: Vincent Ramelli

De site presenteert :

Informatieve inhoud

Een verzameling van persoonlijke gegevens online

Wet bescherming persoonsgegevens: de site is aangemeld bij de Commission Nationale Informatique et Liberté. U hebt het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die u betreffen (art. 34 van de wet "Informatique et Libertés"). Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: info@argus-hotel.be

Eigendom: De site en de informatie die hij bevat zijn beschermd door de Franse wet op de intellectuele eigendom en door internationale verdragen. Behalve voor gebruik binnen de familiekring of voor privégebruik, mogen de site en geen enkel deel van de inhoud ervan worden gereproduceerd, heruitgegeven, hervertaald, gewijzigd of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.

CONSUMENTENOMBUDSMAN

Na contact te hebben opgenomen met de klantendienst en bij gebrek aan een bevredigend antwoord binnen 60 dagen, kan de klant zich wenden tot de bemiddelaar voor toerisme en reizen, waarvan de contactgegevens hieronder zijn vermeld:

Postadres: Médiation Tourisme et Voyage

BP 80 303 75 823

Parijs Cedex 17

Website: www.mtv.travel